Współpraca i Interakcja

WSPÓŁPRACA i INTERAKCJA

W życiu każdej organizacji istotną rolę stanowią projekty realizowane przez grupy osób z tego samego departamentu lub też duże zespoły składające się z branżowych specjalistów. Praca kreatywna takich grup potrzebuje odpowiedniego wsparcia przestrzennego. Przyjaźnie zaprojektowane, inspirujące, elastyczne i wielofunkcyjne przestrzenie, można szybko przearanżować dzięki wyposażeniu w modułowe i lekkie rozwiązania.

Strefy pracy zespołowej muszą być odpowiednio zaprojektowane pod kątem konkretnych aktywności, takich jak wyświetlanie materiałów na dużym ekranie, notowanie pomysłów czy wrysowanie schematów również z wykorzystaniem stołów projektowych (np. analiza i przegląd materiałów).

Zobacz rekomendację wyposażenia przestrzeni zapewniającej odpowiednią współpracę i interakcję.

Nasi Partnerzy

THE BEST OF THE BREED. SYNERGY FOR CO-CREATION.

logo footer